Arquitectura

Hi ha moments d’un Espai Arquitectònic es converteix en una realitat física creada per l’Arquitecte i un altre moment és en el qual l’espai passa a les mans dels propietaris, gerents o empresaris que li donen un ús o activitat comercial.

La comunicació amb el professional creador del projecte per entendre la idea i filosofia de l’espai i reflectir-ho el més fidelment possible a la Fotografia, la percepció d’un edifici o un interior es busca que sigui la mateixa en la Fotografia que la que es percep quan s’està davant.

En la Fotografia d’Arquitectura amb exigències i intencions comercials que busca que el resultat final de la imatge tingui una productivitat i rendiment efectiu dels diferents negocis que nien als espais arquitectònics.

Buscant la simbiosi entre l’arquitecte, l’usuari o client amb el fotografo , per plasmar la vida de l’edifici.

SISTEMA DE TREBALL

El meu sistema de treball és el següent: 

1.- Realitzo una visita a l’obra i parlo amb l’arquitecte o responsable de la mateixa, per conèixer els espais, veure la ubicació etc..

2.- Dedico un dia a realitzar el reportatge, realitzo el treball amb llum natural, o sigui llum dia, en el que sigui possible, per a això utilitzo sistema de captació digital amb les òptiques i camaras necessària per cobrir els espais.